Binnenkort verschijnt hier onze nieuwe website!

 

WELKOM

De Golfslag is een basisschool, die midden in de samenleving staat.
De school gaat uit van de katholieke identiteit, met respect voor andere religies en culturen.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen in contact komen met mensen die verschillend denken, doen, leven en geloven.
De basis van onze school is het bieden van een veilige, uitdagende, gestructureerde en sfeervolle leeromgeving. De nadruk wordt gelegd op samenwerking, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
De kinderen leren omgaan met onderlinge verschillen.
De school biedt zorg op maat, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Ouders en school dragen samen de verantwoordelijkheid voor de kinderen, om ze te leren zelfstandig te functioneren in de maatschappij.

De Golfslag heeft openheid, communicatie en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan.
U bent altijd van harte welkom in de school, om eens te komen kijken en te praten. Om organisatorische redenen vragen we u wel een afspraak te maken.
Als u al kinderen op onze school heeft, weet u dat u altijd bij het team terecht kunt, voor informatie en vragen over uw kind(eren) en de school.


Met vriendelijke groet,

Team de Golfslag

 

 

Team de Golfslag 2018-2019