Aanmelden

Aanmelding van nieuwe leerlingen gebeurt in overleg. Ouders dienen hiervoor een afspraak te maken met de directeur. Er wordt een rondleiding gegeven en er wordt informatie uitgewisseld. Ook bestaat er de mogelijkheid om overdag een kijkje in de school te nemen.

Kleuters krijgen alle tijd om te wennen. Voordat uw kind op school komt, neemt de leerkracht van de kleuters contact met u op. Zij geeft u meer specifieke informatie over de kleuterafdeling en zij maakt met u afspraken wanneer uw kind kan komen. Voordat uw kind vier jaar is, mag het twee keer een dagdeel meedraaien in de kleutergroep. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht.

Kinderen die na een verhuizing onze school komen bezoeken kunnen over het algemeen direct geplaatst worden.