Waar staat de school voor?

De school vindt de volgende zaken erg belangrijk:

 • Kinderen moeten over het algemeen met plezier naar school gaan.
 • Uitstraling geven aan de school gebeurt door samenspel tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
 • Op school gelden duidelijke regels, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Waar mogelijk zijn ze in samenspraak met de kinderen vastgesteld.
 • Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken zijn erg belangrijk.
 • De school wil de kinderen vormen tot mensen, die genieten van de mooie kanten van het leven, die rekening houden met een ander, die willen samenwerken met anderen en die willen werken aan een goede wereld.
 • Deze tijd is chaotisch en verwarrend voor kinderen en het is moeilijk voor hen om een juiste weg te vinden, daarom moet de school een stukje rust en duidelijkheid bieden.
 • De school wil helpen het kind te ontplooien en ontwikkelen, zodat er bij ieder kind uit komt wat er aan talenten en mogelijkheden in zit.
 • De school geeft individuele aandacht. Het is namelijk erg belangrijk om ieder kind tot zijn recht te laten komen.
 • De school wil werken volgens moderne onderwijsinzichten en met materialen van deze tijd, daarom is de school ieder jaar bezig een stukje onderwijs te verbeteren.
 • Kinderen moeten leren zich te gedragen en mondig te zijn: ze moeten zich dus netjes en fatsoenlijk leren uitdrukken om hun mening ergens over te geven.
 • Een brede interesse ontwikkelen bij de kinderen is belangrijk.
 • In de kleutergroepen wordt bewust met combinatiegroepen gewerkt. In de midden- en bovenbouw alleen indien noodzakelijk, de methoden zijn daar op aangepast.
 • De school werkt met een leerlingvolgsysteem en besteedt veel aandacht aan de zorgverbreding
 • Kinderen die moeite hebben met de lesstof worden extra begeleid.